7 คำถามที่สำคัญที่สุดก่อนจ้างบริษัทตกเเต่งภายใน ​

คุณกำลังมีไอเดียตกเเต่งบ้านใหม่และตัดสินใจว่าจ้างบริษัทออกแบบตกแต่งภายในหรือไม่? คุณควรศึกษาข้อเท็จจริงบางอย่างและถามพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับคุณและบ้านของคุณ คำถามต่อไปนี้จะช่วยคุณได้มากในกระบวนการการตัดสินใจก่อนว่าจ้างงานบริษัทเหล่านั้น

คุณมีประสบการณ์ในการว่าจ้างสิ่งเหล่านี้หรือไม่
ความจริงที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้ก่อนคือบริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่คุณจะจ้างมีประสบการณ์ในการทำงานมากน้อยเพียงใด ถ้าพวกเขามีประสบการณ์คุณควรขอดูหลักฐานการทำงานก่อนและหลังกระบวนการทำงานเพื่อดูผลลัพธ์ในแต่ละช่วงของงาน และดูว่าคุณชอบผลลัพธ์ที่ออกมาหรือไม่

บริษัทออกแบบตกแต่งภายในของคุณมีบริการอะไรบ้าง?
บริษัทออกแบบตกแต่งภายในบางแห่งไม่ได้ให้บริการแบบครบวงจร ดังนั้นคุณควรรู้ว่าคุณจะได้อะไรจากพวกเขา บริการที่บริษัทออกแบบตกแต่งภายในมักนำเสนอคือการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การวางแผนการใช้พื้นที่ การวัดพื้นที่ การประเมินผล ไอเดียการออกแบบ การจัดการโครงการ และการจัดซื้อต่างๆ

คุณยินดีที่จะร่วมมือกับลูกค้าหรือคุณชอบที่ลูกค้าไม่ต้องมาเกี่ยวยุ่งในการทำงานหรือไม่
บริษัทออกแบบตกแต่งภายในบางแห่งยอมรับและต้องการให้คำปรึกษากับลูกค้าในทุกขั้นตอน ในขณะที่บริษัทต้องการการควบคุมการทำงานของตนเองอย่างเต็มที่ เนื่องจากลูกค้าบางรายมีปัญหาในการตัดสินใจและบางคนไม่เต็มใจที่จะไว้วางใจในการตัดสินใจของผู้ออกแบบที่ว่าจ้าง เพราะพวกเขาสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้ซับซ้อนขึ้น และจะทำให้เกิดความล่าช้าและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ

คุณได้ทำอะไรผิดพลาดในโครงการ? คุณสามารถจัดการกับมันได้ดีมากน้อยเพียงใด? และคุณได้เรียนรู้อะไรจากมัน?
การทำงานกับบริษัทออกแบบตกแต่งภายในสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นคุณอาจจะต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับวิกฤตการณ์เพื่อการบรรเทาปัญหาต่างๆ และวิธีการที่นักออกแบบใช้ในการแก้ไขปัญหา

การออกแบบตกแต่งภายในของคุณต้องมีอะไรบ้าง? คุณหาแรงบันดาลใจจากที่ไหน?
นี่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ล่วงหน้า ไม่ว่าสไตล์ธรรมชาติของพวกเขาจะเหมาะกับรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของคุณ เช่นกลุ่มสี หรือไม้บางชนิด หรือสีหิน ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะต้องได้เห็นบุคลิกและแรงบันดาลใจของนักออกแบบก่อนที่จะให้เขาลงมือทำ เช่น สถานที่หรือห้องที่เป็นที่ชื่นชอบของนักออกแบบ หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่นักออกแบบชื่นชอบอยู่ที่ไหนและองค์ประกอบเหล่านั้นสะท้อนถึงผลงานของนักออกแบบอย่างไร คุณสามารถเข้าถึงหัวใจของความงามของนักออกแบบ รวมถึงให้คุณดูว่าเขาหรือเธอมีกระบวนการสร้างสรรค์งานของพวกเขาอย่างไร

สไตล์การจัดการโครงการของคุณเป็นอย่างไร
เพื่อหลีกการสื่อสารที่ผิดพลาด คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท ซึ่งจะเป็นข้อพิจารณาว่าบริษัทเหมาะสมกับโครงการของคุณหรือไม่ ขอบเขตของงานและระยะเวลาในการทำงาน ขั้นตอนการจัดซื้อ และการทำงานขั้นสุดท้าย

จัดลำดับความสำคัญของงาน และงบประมาณของแผนงาน
ลำดับความสำคัญของคุณอาจแตกต่างกับบริษัทออกแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น คุณต้องหารือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและกำหนดการชำระเงินอย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการออกแบบ

VISH ARCHITECT บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน รวมไปถึง รับเหมาสร้างบ้าน ,รีโนเวทบ้าน ,รีโนเวทอาคารพาณิชย์

Sources
https://www.architecturaldigest.com/story/questions-to-ask-an-interior-designer-before-you-hire-them
https://www.decorilla.com/online-decorating/hire-an-interior-designer-10-essential-questions-to-ask-them

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

(Head Office) 319 Chamchuri Square 24th Floor Room no.24106 Phayathai Road Pathumwan Pathumwan Bangkok 10330 Thailand​

All rights reserved ©VISH ARCHITECT CO.,LTD.​

DESIGN by